Fógra ó Tesco Ireland go bhfuil siopaí miondíola Ollmhargadh na Seoigheach i nGaillimh ceannaithe

Tá fáilte curtha ag Tesco Ireland roimh chinneadh an Choimisiúin um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (CCPC) ceadú dóibh Ollmhargaí Joyce i nGaillimh a fháil. Agus iad ag obair i lámha a chéile le teaghlach Joyce, bogfaidh Tesco ar aghaidh anois chun an t-idirbheart a chur i gcrích agus ina dhiaidh sin cuirfear tús leis an bpróiseas chun Ollmhargaí Joyce a athbhrandáil agus a athdhearadh mar shiopaí Tesco ar bhonn céimneach. Le linn na tréimhse seo beidh lúcháir orainn fáilte a chur roimh fhostaithe ó shiopaí Joyce chuig foireann Tesco.

Tá sé mar choinníoll le ceadú an CCPC go ndíshealbhóidh Tesco ollmhargadh Joyce in Órán Mór. Comhlíonfaidh Tesco an coinníoll seo ag cinntiú go dtabharfar an tacaíocht is fearr d’fhostaithe le linn an aistrithe.

“Agus 25 bliain de Tesco in Éirinn á cheiliúradh againn, is deis iontach é faomhadh na héadála seo chun leanúint ar aghaidh ag cur lenár ngnó don todhchaí; ag soláthar luach iontach, ardchaighdeán agus raon leathan táirgí agus seirbhísí do chustaiméirí agus do phobail Chathair agus Chontae na Gaillimhe,” Natasha Adams, CEO, Tesco Ireland.

You may also like